Page 3 Persiflager & Kvannsveisar.pdf Full Version
							
                 Ti kvannsveise pa gååttläänske äär att persiflera påå svenska.........
Kvannsveise
föörsmäädelse, bitande allvar, ironi, illmarigt vis.
Persiflage
föörhååna, driva med, drift, gyckel.