Page 4 Persiflager & Kvannsveisar.pdf Full Version
							
                 Persiflflager föörekom 2005-2006
i den gotläändska lokalpressen, under signaturen PsoniHvi, tills de
i oktober 2006 inte läängre ansåågs väärda att publiceras.
Nåågot hundratal har varit publicerade i den stockholmsbaserade rikstidningen Dagens Nyheter.
2006 utkom "Petterssons Persiflflager" påå Intet Föörlag. Ett brett urval fifinns tillgäängliga påå internet: www.persiflflager.se