Page 5 Persiflager & Kvannsveisar.pdf Full Version
							
                 Visst äär det praktiskt
att sanningen alltid finns däär man sööker den.........
1