Dela sidan med epost


De asylsökande ska
bli färre, sa Löfvén, för att
Sverigedemokraterna inte
heller ska bli fler....


Anno 2019

19-12-31 Nygammalt
19-12-30 Minus
19-12-29 Ursäkt
19-12-28 Vetskap
19-12-27 ā la suite
19-12-27 Lättare
19-12-26 Oskyldig
19-12-25 Förr
19-12-24 Rydbergskt
19-12-23 Lyckat
19-12-22 Rika
19-12-21 Klart
19-12-20 Lika
19-12-19 Syssla
19-12-18 Osant
19-12-18 Linje 1-2
19-12-17 Hemma
19-12-16 Hjälpsamma
19-12-15 Obilligt
19-12-14 Kaos
19-12-13 Bättre
19-12-13 Klart
19-12-12 Säkert
19-12-11 1001
19-12-112 Slutligen
19-12-10 Opåverkade
19-12-09 Enögda
19-12-08 Skenbart
19-12-07 Bättre
19-12-06 Ovetande
19-12-05 Osagt
19-12-05 Måltid
19-12-04 Hurra
19-12-04 Bevisst
19-12-03 Mera
19-12-02 Fötter
19-12-02 Nytta
19-12-01 Orättvisa

19-11-30 Orea
19-11-30 Urtida
19-11-29 Felfria
19-11-28 Olustigt
19-11-28 Skitsak
19-11-28 Skitsak
19-11-27 Skillnad
19-11-26 Friska
19-11-25 Ja
19-11-24 Lomhörd
19-11-23 Bråttom
19-11-22 Globalt
19-11-21 Hjälpsam
19-11-20 Oviljan
19-11-19 Inflation
19-11-18 Självhjälp
19-11-17 Många
19-11-17 Obehov
19-11-16 2020
19-11-15 Ohindrade
19-11-14 Förhoppning
19-11-13 SJälvklart
19-11-12 Sjukt
19-11-11 Otrogna
19-11-11 Ändå
19-11-10 Anti-
19-11-10 Krist
19-11-09 Återbruk
19-11-09 Gal 6:7
19-11-08 Inte-grera
19-11-07 Osjälviskt
19-11-06 Svenskt
19-11-06 Svenskt
19-11-05 Emota
19-11-04 Emota
19-11-03 Återigen
19-11-02 Vetskap
19-11-01 Strikes

19-10-31 Aningslösa
19-10-30 Bättre
19-10-29 Draghund
19-10-29 Dogged
19-10-29 Onyhet
19-10-28 Otid
19-10-27 Otid
19-10-26 Inte
19-10-25 Mångfald
19-10-24 Videobutiken
19-10-23 Brasklappar
19-10-22 Klarspråk
19-10-21 Bråttom
19-10-20 Longbench
19-10-19 Today
19-10-18 Hjälpsamma
19-10-17 Kredit
19-10-16 Enade
19-10-15 Oråd
19-10-14 Prioritering
19-10-14 Bondeoffer
19-10-13 Fötter
19-10-12 Förste
19-10-11 Målet
19-10-10 Först
19-10-09 Framgång
19-10-08 Tillåtet
19-10-07 Förgömt
19-10-06 Obåtar
19-10-05 2 rekord
19-10-04 Missar
19-10-03 Lyfter
19-10-02 Katten
19-10-01 Omsatta

19-09-30 Rikedomen
19-09-29 Undvikelse
19-09-28 Oskyldigt
19-09-27 Aldrig
19-09-26 Problem
19-09-26 Problem
19-09-25 Osäkert
19-09-24 U.P.A,
19-09-23 Ökar
19-09-22 Eniga
19-09-21 Bråttom
19-09-20 Handräckning
19-09-19 Odling
19-09-18 Därför
19-09-17 Försenad
19-09-16 Kredit
19-09-15 oVärnligt
19-09-14 oFärgad
19-09-13 Frikostigt
19-09-13 Tacksamma
19-09-12 Life of Boris
19-09-11 Meriterad
19-09-10 oSäkra
19-09-09 OppoNer
19-09-08 Treenigheten
19-09-07 Maginotlinjen
19-09-06 Högtalare
19-09-05 Third
19-09-04 Vinnare
19-09-03 SD
19-09-02 Pang
19-09-01 Hjälpsamma

19-08-31 Försvarade
19-08-30 Stängt
19-08-29 Ense
19-08-28 Nyblandning
19-08-27 Framgång
19-08-26 oRädd
19-08-25 Glömska
19-08-24 Twitten
19-08-23 Ovilja
19-08-22 Otro
19-08-21 Barlast
19-08-20 Öppet köp
19-08-19 T & R
19-08-18 Lönsamt
19-08-17 Varför
19-08-16 Ovärdigt
19-08-15 Fler
19-08-14 Fyran
19-08-13 Problemet
19-08-12 Lösningen
19-08-11 Olika
19-08-10 Tröst
19-08-09 Tävla
19-08-08 Rättelse
19-08-07 Fler än ett
19-08-06 Oskyddad
19-08-06 Fel
19-08-06 Nej
19-08-05 Inte
19-08-04 Bara
19-08-03 Gratis
19-08-03 Billigt
19-08-02 Förslaget
19-08-01 Ense

19-07-31 Warren-effekten
19-07-31 Skillnaden
19-07-30 DOS
19-07-29 Olyckan
19-07-28 Lagomt
19-07-27 oRätt
19-07-26 Rådlös
19-07-25 Pratade
19-07-25 Lyssnade
19-07-24 Hoppas
19-07-24 Upptagen
19-07-23 oSvenskt
19-07-22 Vanartig
19-07-21 Likar
19-07-20 Next step
19-07-19 Dödlistan
19-07-18 oSläckt
19-07-17 Avsikta
19-07-16 Ja-sägare
19-07-15 Ingen
19-07-14 oSökt
19-07-13 Ovilja
19-07-12 Också
19-07-11 Rikedom
19-07-10 Väntan
19-07-09 Vetskap
19-07-08 Sd: Drömmen
19-07-07 Sd: Ointegrerad
19-07-07 Kd: Surast
19-07-06 Kd: Förståndelse
19-07-05 S: Bedra
19-07-05 Som vanligt
19-07-04 C: Matlaget
19-07-04 Dubbelfel
19-07-03 L: Rätt antal
19-07-03 Tryggare kan...
19-07-02 V: Utifall
19-07-02 P-plats
19-07-01 M: Dubbelt
19-07-01 Tvångssyndrom

19-06-30 Mp: Ny skatt
19-06-29 Nyliberalt
19-06-28 Kröning
19-06-27 Skenet
19-06-26 Avstod
19-06-25 Tillsammans
19-06-24 oRiktat
19-06-23 Inte-grera
19-06-22 Lite mycke'
19-06-21 Misstagen
19-06-20 Enklare
19-06-19 Repris
19-06-18 Otillräckligt
19-06-17 Också
19-06-16 Tyvärr
19-06-15 Först som sist
19-06-14 Enkelt
19-06-13 Tre
19-06-12 Krävande
19-06-11 SOS
19-06-10 Enskilt
19-06-09 Enfald
19-06-08 Hoppfull
19-06-07 Lyckliga
19-06-06 oTvunget
19-06-05 -3,8%
19-06-04 Varför?
19-06-03 Ansvar
19-06-02 oBilligt
19-06-01 Lönsamt

19-05-31 oBevisat
19-05-30 oLycka
19-05-29 Missarna
19-05-28 oRik
19-05-27 Skillnaden
19-05-26 Repris
19-05-25 Exit
19-05-24 Ibland
19-05-23 oRåd
19-05-22 Felsätt?
19-05-21 Självklart
19-05-20 Bort
19-05-19 Värst
19-05-18 Aldrig
19-05-17 oEnse
19-05-16 Dyrbara
19-05-15 Svårigheter
19-05-14 Prio
19-05-13 Skillnad
19-05-12 Repris
19-05-11 30 MDKR
19-05-10 Därför
19-05-09 oSur
19-05-08 Riklig
19-05-07 oNog
19-05-06 oHjälpsamma
19-05-05 Åttondet
19-05-04 Folkviljor
19-05-03 oDubbelt
19-05-02 Demos
19-05-01 Rödag

19-04-30 Gör nått!
19-04-29 oTro
19-04-28 Idag
19-04-27 Joe Biden
19-04-26 Inte
19-04-25 Också
19-04-24 Riskfritt
19-04-23 ohittat
19-04-22 Bevisat
19-04-20 Hinder
19-04-19 oBevisat
19-04-18 Oskäppad
19-04-17 Generösa
19-04-16 oDymlat
19-04-16 Fara
19-04-15 Först
19-04-14 oRätt
19-04-13 Samma
19-04-12 Tomrum
19-04-11 oVetande
19-04-10 Högrast
19-04-09 Ökar
19-04-08 Ökar
19-04-07 Inte
19-04-06 Otro
19-04-05 Onytta
19-04-04 -1
19-04-03 Slutet
19-04-02 Oröstat
19-04-01 Begripligt

19-03-31 Själv
19-03-30 Delarna
19-03-29 Befriad
19-03-28 Nix
19-03-27 Bevis
19-03-26 oSkyldig
19-03-25 Annat
19-03-24 Swedbank
19-03-23 Oproblem
19-03-22 Olösning
19-03-21 Utgång
19-03-20 Tröst
19-03-19 Snabbare
19-03-18 Hellre
19-03-17 Också
19-03-16 Ogjort
19-03-15 Frihet
19-03-14 Lämnade
19-03-13 Brexit
19-03-12 Lämpad
19-03-11 Ohyra
19-03-10 Inte alla
19-03-09 Möjligheter
19-03-08 Repris
19-03-07 Oviljan
19-03-06 Arvet
19-03-05 Dessutom
19-03-04 Ursäkt
19-03-03 Evigt
19-03-02 Bidrag
19-03-01 Ovilliga

19-02-28 Osant
19-02-27 Rikare
19-02-26 Frihet
19-02-25 Tur?
19-02-24 Skulden
19-02-23 Istället
19-02-22 a la Rosling
19-02-21 Nollorna
19-02-20 Talrik
19-02-19 oLjud
19-02-18 Tvärtom
19-02-17 oBra
19-02-16 Akut
19-02-15 Shut
19-02-14 a la Boye
19-02-13 Oroligt
19-02-11 7 dagar
19-02-10 a la Olrog
19-02-09 Flitiga
19-02-08 Plats
19-02-07 Hyllad
19-02-06 Otackt
19-02-05 Oordning
19-02-04 Också
19-02-03 Fara
19-02-02 USA
19-02-01 Bara

19-01-31 Starthjälp
19-01-30 Hamlet
19-01-29 Sunt förnuft
19-01-28 Olika
19-01-27 Tolerans
19-01-26 Triumpf
19-01-25 Rätt
19-01-24 Ense
19-01-23 Matte
19-01-22 Oppomera
19-01-21 -22
19-01-20 Därför
19-01-19 Onöjd
19-01-18 Ohyra
19-01-17 Glädje
19-01-16 Eniga
19-01-15 Exit?
19-01-14 Löfte?
19-01-13 Utan
19-01-12 Opolitiskt
19-01-11 Innan
19-01-10 Rätt igen
19-01-09 Rätt
19-01-08 OppoNer
19-01-07 Onöjd
19-01-06 Istället
19-01-05 Till häst
19-01-04 Tomhänt
19-01-03 Baktiden
19-01-02 OppåNer
19-01-01 Twittar

Anno 2018

18-12-31 Framåt
18-12-30 Spring
18-12-29 Otid
18-12-28 Domar
18-12-27 Valfrihet
18-12-26 Utmana
18-12-25 Sovmorgon
18-12-24 24:12
18-12-23 Fem
18-12-23 Olösta
18-12-22 Värre
18-12-21 Inget tvivel
18-12-20 Enbart
18-12-19 Synsätt
18-12-18 Förbudet
18-12-17 Osynlig
18-12-16 Måtta
18-12-15 Trevligt
18-12-14 Uppror
18-12-13 Ovilja
18-12-12 Valfrihet
18-12-11 Enade
18-12-10 Vill inte
18-12-10 Otänkt
18-12-09 Värmen
18-12-08 2 ℃
18-12-07 Repris
18-12-06 Bekymrade
18-12-05 Istället
18-12-04 Ense
18-12-03 Problemet
18-12-02 Mandela 100
18-12-01 Kan själv

18-11-30 Framgång
18-11-29 Svårt
18-11-28 Mittenpopulism
18-11-27 Olöst
18-11-26 Hänsynslöst
18-11-25 Friheterna
18-11-24 Tro
18-11-23 Borta
18-11-22 Tröstpris
18-11-21 OppoNer
18-11-20 Lycka till
18-11-19 Trångt
18-11-18 Ovilja
18-11-17 Omvänt
18-11-16 Lämpad
18-11-15 Nödig
18-11-14 Miss
18-11-13 Matt 7:3
18-11-12 Klarspråk
18-11-11 Rättelse
18-11-10 Repris
18-11-09 Problemet
18-11-08 Förlustelse
18-11-07 Mer
18-11-06 Akt 2
18-11-05 Syndabock
18-11-04 Viska
18-11-03 oGlömt
18-11-02 Valfrihet
18-11-01 Hjälpta

18-10-30 Kvalet
18-10-29 oVapen
18-10-28 Absolut
18-10-27 7 nov
18-10-26 oNytta
18-10-25 Oskyldig
18-10-23 En annan
18-10-22 Borta
18-10-21 Kluvet
18-10-20 oSagt
18-10-19 Nödvärn
18-10-18 Klarspråk
18-10-17 oVald
18-10-16 Ett mode
18-10-15 Hjälp
18-10-14 3-2-1
18-10-13 Rätt röst
18-10-12 oRepris
18-10-11 Flest
18-10-10 Frispel
18-10-09 Bara
18-10-08 Ense
18-10-07 Förlust
18-10-06 Puh
18-10-05 Tur
18-10-04 Öde
18-10-03 oRätt
18-10-02 Ikapp
18-10-01 oVetande!

18-09-30 Avstå!
18-09-29 Känslan!
18-09-28 Maktlöshet!
18-09-27 Mest!
18-09-26 Mesta
18-09-25 Obs!
18-09-24 Frågan
18-09-23 Öppet
18-09-22 Resterna
18-09-21 Hjälpta
18-09-20 oMakt
18-09-19 Också
18-09-18 Ny Demokrati
18-09-17 Tillräckligt
18-09-16 Lagom
18-09-15 Algebra
18-09-14 Affärer
18-09-13 Heder
18-09-12 Liten tuva
18-09-11 Svårt
18-09-10 Modlös
18-09-09 Dag 1459
18-09-08 Svaret
18-09-07 Nja
18-09-06 Återstår
18-09-05 oTur
18-09-04 Uppskattad
18-09-03 Kreti och Pleti
18-09-02 Sänken
18-09-01 Också

18-08-31 Ideo...
18-08-30 Utan
18-08-29 Varför
18-08-28 Behöva
18-08-27 Fel
18-08-26 9 sept
18-08-25 En till
18-08-24 Svarslös
18-08-23 En Nyh
18-08-22 oRätten
18-08-21 Prag -68
18-08-20 Mer
18-08-19 Mer
18-08-18 Seger
18-08-17 Mer
18-08-16 pRoade
18-08-15 Svårt
18-08-14 Perfekt
18-08-13 Nya tider?
18-08-12 Bäst?
18-08-11 Själv
18-08-10 Matte
18-08-09 Ordet fritt?
18-08-08 Vinst
18-08-07 Trump
18-08-06 Förstå
18-08-06 Extra: 6 aug
18-08-05 Fördel
18-08-04 Ursäkt
18-08-03 oBeredskap
18-08-02 Någon?
18-08-01 Kris

18-07-31 Mycke lite
18-07-30 Varför
18-07-29 (s)vek
18-07-28 Proc
18-07-27 Re.Brexit
18-07-26 Inställt
18-07-25 Vann
18-07-24 oFri
18-07-23 oGlömt
18-07-22 HMR
18-07-21 Demoprati
18-07-20 Semester
18-07-19 Mer
18-07-18 Ordet
18-07-17 Helsicke i Helsinki
18-07-16 Två vänner
18-07-15 oSagt
18-07-14 a la Trump
18-07-13 Flera
18-07-12 FeloRätt
18-07-12 4%
18-07-11 VM
18-07-10 Tackan tackar
18-07-09 MP-dalen
18-07-08 SD-dalen
18-07-07 K-dalen
18-07-06 S-dalen
18-07-05 C-dalen
18-07-04 L-dalen
18-07-03 V-dalen
18-07-02 M-dalen
18-07-01 Allemansvecka?

18-06-30 oFarligt
18-06-29 Numer
18-06-28 Fråga
18-06-27 oRisk
18-06-26 oViktigt
18-06-25 Ense
18-06-24 Månntro
18-06-23 oVinster
18-06-22 oGlad
18-06-21 oRåd
18-06-20 oFelbart
18-06-19 oRoade
18-06-18 oMakt
18-06-17 oBekant
18-06-16 Minns
18-06-15 P-avgift
18-06-14 Talande
18-06-13 Nyttan
18-06-12 Omtalat
18-06-12 oGlömt
18-06-11 SAPsa
18-06-10 oSkyldiga
18-06-09 oRätt
18-06-08 oHotet
18-06-07 Folk
18-06-06 460 år senare
18-06-05 Kapplöpning
18-06-04 Dyra?
18-06-03 Ny text
18-06-02 Trumpna
18-06-01 Nyhets

18-05-31 oKristligt
18-05-30 (s)kamligt
18-05-29 Bytet
18-05-28 Inte-grera
18-05-27 Panik
18-05-26 Vofför
18-05-25 Inget
18-05-24 Undantaget
18-05-23 Aurora 18
18-05-22 Ekot
18-05-21 Skenmanöver
18-05-20 Olagen
18-05-19 Höjdhopp
18-05-18 Endemi i Akademien
18-05-17 Krigshunger?
18-05-16 För många?
18-05-15 Ofred
18-05-14 Spola röken
18-05-13 Pensionstillskottare
18-05-12 Lika för likar
18-05-11 Bättre, ord
18-05-10 Dagens Nyheter
18-05-09 Igen
18-05-08 Avländes
18-05-07 Pang
18-05-06 Valfritt
18-05-05 Osocialisk
18-05-04 Hemåt marsch
18-05-03 Sena bevis
18-05-02 Valpfin
18-05-01 Inställt

18-04-30 Oråd
18-04-29 Offret
18-04-28 Bättre vetande
18-04-27 Nyhets
18-04-26 Visselpipor
18-04-25 Knähöjd
18-04-24 Liberalt
18-04-23 Odammat
18-04-22 Osparat
18-04-21 Ingen buss
18-04-20 Outnyttjad
18-04-19 Otidigt
18-04-18 Datamaskinapparat
18-04-17 Fattas
18-04-16 Håll valurnan kokande
18-04-15 Folkrätt och fel
18-04-14 Tv-krig
18-04-13 Tillbaklänges
18-04-12 Objudna
18-04-11 Mer eller mindre
18-04-10 Många skäl
18-04-09 Sant
18-04-08 Litet bo
18-04-07 Möjliga omöjligheter
18-04-06 Egenhändigt
18-04-05 Drömmar
18-04-04 Tonerna tystnar
18-04-03 Seger, trots allt
18-04-02 Framåt
18-04-01 Inget skämt

18-03-31 Dansmoms
18-03-30 Syndabock
18-03-29 Förebud
18-03-28 Rätt visa
18-03-27 Löftena
18-03-26 Ingår i priset
18-03-25 Kulhålet
18-03-24 Journalism
18-03-23 Hembudskapsglass
18-03-22 Grat(t)is
18-03-21 Upphöjelse
18-03-20 Journalism
18-03-19 Hillersberg
18-03-18 Oreligiöst
18-03-17 Källkritik
18-03-16 Olag
18-03-15 Rättvisst
18-03-14 Extra
18-03-14 Tomrum
18-03-13 Enighet
18-03-12 Valfrihet
18-03-11 Mer sanning
18-03-10 För tidigt
18-03-09 Ofrihandel
18-03-08 8 mars
18-03-07 Först som sist
18-03-06 Oro
18-03-05 Att lova
18-03-04 Svenskast
18-03-03 Potemkinkulisser
18-03-02 Härskare
18-03-01 Fel- och rättigheter

18-02-28 Talesätt
18-02-27 Skola ej svikas
18-02-26 AllMakten
18-02-25 Feltänk
18-02-24 Pang
18-02-23 Bönhörda
18-02-22 Oförsvarligt
18-02-21 300 miljoner problem
18-02-20 Sanna lögner
18-02-19 Handla
18-02-18 Dyra hot
18-02-17 Nytt
18-02-16 Att verka
18-02-15 Osmart
18-02-14 Ofinns
18-02-13 Att verka
18-02-12 Bak och fram
18-02-11 Vallamedicin
18-02-10 Synsätt
18-02-09 OSarne
18-02-08 Fredsdemonstration
18-02-07 Opponer
18-02-06 Givakt
18-02-05 Alla
18-02-04 Avlägset
18-02-03 Åsikta
18-02-02 Sköna nya värld
18-02-01 Sant

18-01-31 Trumpsar
18-01-15 Palme
18-01-29 Borta
18-01-28 Folkhemmet
18-01-27 Rusta
18-01-26 Davos
18-01-25 Rätt visa
18-01-24 Kulor & Krut
18-01-23 Två försök
18-01-22 Utrikeshandel
18-01-21 Lärdom
18-01-20 Försvarligt
18-01-19 Evig
18-01-18 Kunnig
18-01-17 Ursäktligt
18-01-16 Anhang
18-01-15 Osagt
18-01-14 Rätt
18-01-13 Ryssen
18-01-12 Gubbarna
18-01-11 Givakt
18-01-10 Allt
18-01-09 Ojdå
18-01-08 Trumpen
18-01-07 Krig i Sälen
18-01-06 Mål och Medel
18-01-05 Nyttiga
18-01-04 Hotade
18-01-03 Störst knapp
18-01-02 Felräkning
18-01-01 Roligt?


*
Kaite = skriva illa
U = och
Kaine = bära sig illa åt